OUI ZIJN WIJ?
Zut Mon Sac is een multidisciplinair kunstcollectief bestaande uit zeven kunstenaars en ontwerpers. Binnen Zut Mon Sac werken de kunstenaars individueel en gezamenlijk, en worden verschillende kunstuitingen en presentatievormen onderzocht en uitgevoerd. Door de multidisciplinaire aard van het kunstcollectief staat er niet één medium, thematiek of presentatievorm vast. Samen onderzoekt de groep steeds nieuwe manieren en uitingen om hun werk te maken, te delen en te presenteren. 

De kunstenaars vinden elkaar in het plezier dat ze ervaren door gezamenlijk kunst te maken en aan  projecten te werken. Ze voeren deze speelsheid, humor en positiviteit door in alles dat ze organiseren. Omdat ze de kracht van het collectief werken ervaren, betrekken ze ook andere jonge kunstenaars bij projecten en bieden ze hen een podium waarmee jonge kunstenaars direct betrokken worden in de kunstscene. 

Ze geloven dat kunst een belangrijk middel is om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen, om mensen bewust te maken van wat er speelt in de wereld. En om mensen te verrassen, te inspireren, te vermaken. Om aan te zetten tot nadenken, en soms zelfs tot acties en veranderingen. Ongeacht inkomen, gender, afkomst of maatschappelijke status. Kunst hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Hierom brengt Zut Mon Sac kunst op een laagdrempelige manier naar buiten, in vormen als exposities, publicaties, kunst festivals en markten. En zo onderzoeken ze per project een passende vorm voor het tentoonstellen van hun eigen werk en dat van jonge kunstenaars.